God Jul og Godt Nytt År!

Postet av Sørumsand IF den 22. Des 2016

Da er det ikke lenge til julefreden senker seg rundt omkring og det er tid for å lade batterier og tilbringe tid sammen med venner og familie.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som gjør en fantastisk innsats for SIF gjennom året. Det er mange av dere som bruker masse tid i Idrettsparken gjennom et helt år og som raust bruker av deres fritid for at barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø. Uten alle dere der ute, hadde ikke SIF vært det vi er idag og vi sender en stor takk til alle som bidrar på sin måte.

Vi håper at dere alle får en fantastisk fin jul og et riktig godt og sportslig Nytt År.

1917 er et jubileumsår i SIF, siden det da er 100 år siden klubben vår ble startet. Vi har et variert program gjennom året og vi ser frem til å feire dette sammen med alle våre medlemmer i året som kommer.
SIF har nå valgt en maskot

Postet av Sørumsand IF den 22. Des 2016

SIF har nå valgt en maskot!

Viser til konkurransen som vi har hatt ifm at vi ønsker oss en SIF - maskot. Vinnertegningen til Lotte Sunde-Hetland, viser en Bever i SIF - farger. Vi syntes at beveren hennes var det beste forslaget bla fordi vi kan knytte beverens egenskaper og personlighet til SIF og gi den en historie så den får en identitet. Beveren ble Hovedstyrets valg av flere grunner:

- Beveren er en flittig arbeider og utformer nærmiljøet sitt.

- Beveren har stor innvirkning på landskapet omkring seg akkurat som Sørumsands innbyggere

- Beveren trives både på land og i vann - akkurat som SIF

- De fleste bevere er knyttet til samme nabolag hele sitt liv

- Beveren har fysiske karakteristikker som er viktig når en helfigur skal utformes

Vinnertegningen til Lotte har nå vært til rentegning og finjustering hos Wittusen&Jensen. Den er tilpasset til bruk i praksis og skal lages til helfigur slik at den kan brukes på arrangementer ol. Selve drakten produseres i Kina.

En maskot må jo ha et navn og på nyrået kommer vi tilbake til en ny konkurranse - denne gang med en navnekonkurranse!

Se vinnertegning her

Endelig versjon maskot.pdf
Vinnerne av maskotkonkurransen med premie fra Strømmen Storsenter

Postet av Sørumsand IF den 22. Des 2016

For en stund siden, utlyste vi en tegnekonkurranse ifm at vi vil lage en ekte SIF Maskot. Vi fikk inn mange fine forslag og en egen komitè har vurdert alle forslagene som kom inn. De tre beste gikk videre til en slags finale og Hovedstyret tok den endelige belsutningen.

Den heldige vinneren er:

Lotte Sunde-Hetland

2. plassen ble delt mellom:

Quinn Jensen og Amanda C. Mansaas

Alle vinnerne har fått et gavekort på Strømmen Storsenter. Vi takker Strømmen Storsenter for flotte premier!


Følg med - vi vil snart utlyse ny konkurranse om navn til SIF - maskoten!
Salg av klubbklær

Postet av Sørumsand IF den 23. Nov 2016

De siste 2 årene har vi arrangert en klubbkveld før jul, hvor det er mulighet for å kjøpe klubbklær som f.eks julegaver. Dette vil vi selvfølgelig også gjøre i år.

Torsdag 1. desember kl 18.00 åpner vi dørene inn til kafeteriaen i SIF Hallen og vi viser frem alt det vi har tilgjengelig av SIF klær.


Da har du muligheten til å sikre deg populære og rimelige julegaver på en enkel og lettvint måte, samtidig som du støtter klubben i ditt hjerte.

Vi serverer gløgg og pepperkaker- velkommen!
Røykfri Idrettspark

Postet av Sørumsand IF den 22. Nov 2016

Etter innspill og forslag fra medlemmer i SIF, har hovedstyret behandlet et forslag om å gjøre Idrettsparken vår røykfri. Dette ble enstemmig vedtatt. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å stumpe røyken før de går inn i området vårt og fremstå som et godt forbilde - uten røyk. Det har blitt laget 4 skilt hvor 3 av disse er hengt opp på stolper ved hhv parkeringsplassen, rett etter tunnellen/undergangen ned fra barneskolen/barnehagen og det siste ved gangveien fra Solgård. I tillegg har vi hengt opp et skilt på klubbhuset bak ved hovedinngangen.

Vi håper at dette blir respektert av alle som oppholder seg i den flotte Idrettsparken vår!
SIF har nå en egen barneidrettsansvarlig

Postet av Sørumsand IF den 1. Nov 2016

Bestemmelsene om barneidrett ble vedtatt av Idrettstinget i 2007 og revidert i 2015. Disse tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter kan oppsummeres i 7 punkter:

1. Trygghet

2. Vennskap og trivsel

3. Mestring

4. Påvirkning

5. Frihet til å velge

6. Konkurranser for alle

7. På barnas premisser

Ifølge Norges Idrettsforbund sine lover, skal alle idrettslag i Norge ha en egen barneidrettsansvarlig.

Sverre Fjermestad (styremedlem i Hovedstyret), har sagt seg villig til å inneha dette vervet i Sørumsand Idrettsforening. Sammen med de ulike gruppene i SIF, skal han arbeide for at disse bestemmelsene blir ivaretatt på en god måte i klubben vår.

Hans arbeidsoppgaver vil være:

- Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre

- Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper

- Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet

- Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud til barna i idrettslaget

- Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltagelse

- Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn


Ved spørsmål eller henvendelser vedr dette temaet, kan dere ta kontakt med Sverre på følgende mailadresse: barneidrett@sif.no

Mer informasjon finer dere her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

VIKTIG - har vi riktige opplysninger om deg og din familie?

Postet av Sørumsand IF den 28. Okt 2016

Fra 1. januar 2017, er alle idrettslag i Norge pålagt å ha et elektronisk medlemsregister. Dette skyldes bla. at Norges Idrettsforbund ønsker å ha bedre kontroll på antall medlemmer i idrettslagene rundt omkring i hele landet, siden den økonomiske støtten fra NIF baserer seg på antall betalende medlemmer. Hele det nye systemet er basert på at alle medlemmer må ha sin egen personlige side på minidrett.no. Her må du selv vedlikeholde dine egne, personlige opplysninger. Vi har konvertert alle som vi har i våre systemer, men du må selv gå inn og sjekke at alle opplysningene som ligger der, er korrekte.

Vi har valgt å bruke Klubbadmin -systemet som NIF selv har utviklet for idretten i Norge.

Minidrett.no er demed din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettens systemer generelt. I forbindelse med implementering av dette systemet, kan det være at vi har feil opplysninger liggende inne. Vi har derfor opprettet en egen mailadresse hvor du kan gjøre dine henvendelser hvis du får en faktura som er feil, eller du lurer på noe annet. Send en mail til medlemsregister@sif.no, hvis dette er tilfelle. Eller aller helst - ring idrettens supporttelefon på tlf.nr. 03615.

Det som er spesielt viktig å sjekke ut, er om du ligger inne med riktig mailadresse og telefonnummer, samt at familiemedlemmer er linket til hverandre. Dette fordi at fakturaene på medlemskontingenten og treningsavgiften nå blir sendt ut via Klubbadmin og du får dette rett i mailboksen din. Hvis du ligger inne med feil mailadresse, vil du heller ikke få hverken fakturaer eller annen viktig informasjon som vi ønsker å sende til deg.

31. desember foretas den automatiske opptellingen av antall medlemmer i SIF. Gruppene får deretter økonomiske midler fra Norges Idrettsforbund, basert på medlemmer pr. gruppe som har betalt medlemskontingent. Hvis den ikke er betalt, vil gruppen din gå glipp av kjærkomne penger og du er heller ikke dekket av forsikringsordningen (gjelder spesielt de over 19 år.). Du får heller ikke anledning til å stemme på årsmøtet, hvis medlemskontingenten ikke er betalt. Iflg. NIF`s lover, har du strengt tatt heller ikke anledning til å drive med aktivitet i idrettslaget hvis medlemskontingenten ikke er betalt.

Vi ser at det er flere aktive medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten sin (til tross for 2 purringer), og vi håper derfor at alle kan gjøre dette så fort som mulig.

Gå derfor inn på minidrett.no idag og sjekk at det ligger inne riktige opplysninger på deg og din familie. Ring gjerne idrettens support-telefon på 03615 (kl. 08.00 - 20.00), - de er der for dere og vil hjelpe dere hvis behov.


Young Active trening - oppstart 1.november

Postet av Sørumsand IF den 21. Okt 2016

Trening for ungdom - med ungdom!

I løpet av det siste halve året, har SIF hatt 5 ungdommer på aktivitetslederkurs og lederkurs for ungdom. Dette er kurs som har vært arrangert i regi av Norges Idrettsforbund. Hensikten med å skolere disse ungdommene, er at vi ønsker å gi et annerledes tilbud til ungdom i alderen 13 - 19 år, som ønsker å være i aktivtitet.

De 5 ungdommene som har gjennomført disse kursene og som skal trene disse ungdommene er:

Kaja Bredesen

TIna Granaas

Markus Andrès Aavik

Maruis Granaas

Simen Aam Gulbrandsen

Treningen skal være sosialt og morsomt og litt annerledes. Det skal ikke være noe alvor over det, men heller trening gjennom lek og utradisjonelle øvelser. Poenget er at det skal være lystbetont og ikke forberedelse til hverken spesialisering eller seriespill av noe slag.

Treningen vil foregå i

Bingsfosshallen hver tirsdag kl. 17.00 - 18.30 og det starter opp 1. november


Kaja, Tina, Mrkus, Marius og Simen håper å se så mange som mulig - møt opp til en annerledes treningsøkt!

Lyst til å prøve bueskyting?

Postet av Sørumsand IF den 18. Okt 2016

Det er vist interesse for å starte en egen bueskyttergruppe I SIF. I den forbindelse ønsker vi å lodde stemningen for om det kan være aktuelt. Bueskyting egner seg for alle - både barn og voksne.

Lørdag 29. oktober mellom kl 15.30 - 19.00 vil det bli vist bueskyting i SIF Hallen. Her viser man frem forskjellige typer buer og det blir besøk fra noen som skyter aktivt idag.

For de som ønsker det, vil det bli mulighet for å prøve selv.


Ta gjerne kontakt med Morten Larsen (tlf. 947 90 460) eller Morten Sigvartsen (tlf. 909 52 583) hvis det er noe du lurer på.


Du er hjertelig velkommen til å prøv noe nytt - kanskje bueskyting blir den nye idretten din?

Bilder til 100-års feiringen vår

Postet av Sørumsand IF den 20. Sep 2016

Sørumsand Idrettsforening feirer 100 år i 2017 og det skal feires med brask og bram gjennom hele året! Til en jubileumsbok, trenger vi bilder fra tidligere år. Kanskje du og familien sitter på noen gode blinkskudd fra en aktiv karriere som spiller, trener, oppmann/lagleder eller foreldre? Vi er veldig interessert i å se hva du har liggende! Alt er av interesse, men vi er mest på jakt etter bilder som viser aktivitet. SIF har tidligere hatt grupper som bla bueskyting og ishockey. Kanskje noen av den eldre garde kan ha noe fra disse gruppene?

Ikke tenk at "jeg har sikkert ikke noe som er interessant". Vi vil gjerne ha så mye som mulig i innsamlingen, så får utvelgelsen komme i ettertid av dette.


Vi ønsker å gjøre det så profesjonelt som mulig og har en innleid scanner på klubbhuset

tirsdag 25. oktober mellom kl.18.30 - 20.30


Ta deg en tur i det gamle fotoarkivet hjemme hos deg selv, hos dine foreldre eller hos dine besteforldre. Kanskje du finner noen bilder som vi gjerne vil ha og som kan være med på å dokumentere historien vår!
Varsjøtrimmen 2016

Postet av Sørumsand IF den 29. Aug 2016

For 36. gang inviterer SIF til årets turmarsj - den såkalte Varsjøtrimmen.

Søndag 11. september fra kl. 10.00, går starten fra Sørumsand Skole. SIF Skigruppe og SIF Allidrettsgruppe sørger for den praktiske gjennomføringen og serverer den berømte Varsjødrikken (med hemmelige ingredisenser...) halvveis i løypa.

Ta med deg familien og kom deg ut på tur i det flotte terrenget vi har på Sørumsand.

Detaljene rundt arrangementet kan du lese i vedlegget.

VARSJØTRIMMEN 2016.docx

Nytt medlemsregister i SIF - utsendelse av medlemskontingent

Postet av Sørumsand IF den 16. Jun 2016

Fra 1. januar 2017, er alle idrettslag i Norge pålagt å ha et elektronisk medlemsregister. Dette skyldes bla at Norges Idrettsforbund ønsker å ha bedre kontroll på antall medlemmer i idrettslagene rundt omkring i hele landet, siden den økonomiske støtten baserer seg på antall medlemmer. Tidligere har denne innrapporteringen via den såkalte Idrettsregistreringen, vært basert på tillit og manuell opptelling.

Vi har valgt å bruke det systemet som både er anbefalt og utviklet av Norges Idrettsforbund og er dermed spesialsydd for idrettslag. Systemet heter Klubbadmin og er et nettsted for flere felles funksjoner for idretten.

Vår IT-gruppe (André Sandvik og Bengt Haugnes), har det siste halve året jobbet mye og aktivt med å konvertere det gamle Mamut-systemet vårt og over til det nye. I tillegg har Petter Braathen gjort en stor jobb med å samle inn nødvendig informasjon om medlemmene. Dette gjelder bla mailadresse, fødselsnummer og telefonnummer, noe som nå må registreres i systemet.

Hele det nye systemet er basert på at alle medlemmer må registrere seg på minidrett.no. og etablere sin egen personlige side. Her må du selv vedlikeholde dine egne, personlige opplysninger. Vi har konvertert alle som vi har i våre systemer, men du må selv gå inn og sjekke at alle opplysningene som ligger der, er korrekte.

Minidrett.no er dermed din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettens systemer.

Les mer i vedlegget.

Artikkel nytt medlemsregister.docx
Løpskarusellen 2016

Postet av Sørumsand IF den 23. Mai 2016


Årets vakreste eventyr på Sørumsand er snart i gang igjen!

Løpskarusellen går fra Skibua i Jensrudvegen 23 på følgende dager:

Mandag 30. mai, 6. juni, 13. juni, 22. august, 29. august og 5. september. Fremmøte/registrering fra kl. 18.00 og start kl 18.30 påde 5 første arrangementene. Den siste gangen, starter alt en halvtime tidligere.

Deltageravgift på kr. 100,- betales ved påmelding.

Fra 0 - 7 år: ca. 300 meter på grus/gress

Fra7 år: ca. 1,2 km flott terrengløype

Alle deltagerne som fullfører minst 3 løp får diplom og premie

NB! Det er ikke lov å parkere i området, så vi oppfordrer til å la bilen stå hjemmer eller å parkere ved Sørumsand Skole.


Har du mulighet til å bidra med litt hjelppå noen av disse dagene, så setter vi stor pris på det! Ta kontakt med Vidar Fjelltun på vidar.fjelltun@gmail.com


SIFs løpskarusell 2016 infoskriv.doc
SIF søker maskot

Postet av Sørumsand IF den 20. Mai 2016

Vi ønsker å lage en maskot som skal være vårt symbol både i og utenfor Idrettsparken. Maskoten bør ha en relasjon til Sørumsand Idrettsforening og vi utlyser en tegnekonkurranse i denne forbindelse:

Følgende kriterier gjelder:

- Rød farge primært, med innslag av øvrige farger i logoen: hvitt, gulr og blått

- Helfigur i dyremotiv

- Maskoten må være i stand til å løpe,hoppe, bøye seg osv.

- Premiering til de 3 tegningen som velges ut til slutt- dette vil bli offentliggjort på sif.no

- Tegninger sendes til: maskot@sif.no

- Aldersklasse for å delta: 0 - 19 år


Vi trenger ditt forslag innen 5. juni 2016

Alternativt så samles tegningene i barnehagen/på skolen og SIF henter de. Dersom ingen av ovennevte er mulig, kontakt Siw H. Lie på tlf. 411 86 454 eller siwhlie@tertitten.com for å avtale nærmere.

SIF maskot 25.mai (003).pdf
Stengt parkeringsplass

Postet av Sørumsand IF den 9. Mai 2016

Som informert om tidligere, er det nå tid for oppgradering av pakeringsplassen vår ved innkjøringen til Idrettsparken. I fjor høst ble det satt i gang med forberedende arbeid, men man fikk dessverre ikke asfaltert før vinteren kom. I løpet av den siste uken har det derfor foregått grunnarbeid på parkeringsplassen vår med formål å bli ferdig så tidlig som mulig i vårsesongen. Arbeidet begynner nå å gå mot slutten og grunnarbeidet er så og si ferdig. Plassen er ferdig høvlet og valset og klar for asfaltering. Dette vil bli gjort torsdag denne uken - dvs. 12. mai. Dette er høysesong for asfaltbransjen og vi hadde derfor ikke påvirkningsmulighet på når dette kunne gjøres.

Det betyr at parkeringsplassen vår er stengt fom mandag og til og med fredag (9. - 13. mai) denne uken - uke 19.

Det er selvfølgelig mye aktivitet denne uken med både masse fotballkamper, håndballavslutning, klubbkveld med salg av klubbklær og informasjonsmøte i tennisgruppen på onsdag. Det vil si at det blir mye biler i Idrettsparken denne uken. Vi åpner opp bommen idag mandag, slik at det kan parkeres inne på området. Kjør forsiktig og parkèr gjerne så tett som mulig, slik at flest mulig får plass.

Vi oppfordrer imidlertid sterkt til å la bilen stå hjemme denne uken. Bruk sykkelen i det fine været, så unngår vi fullstendig parkeringskaos disse dagene.

Vi beklager de ulempene dette medfører, men allerede neste uke vil vi ha en helt "ny" og fin parkeringsplass å tilby!
Klubbkveld med salg av klubbklær - 11. mai kl. 18 - 20

Postet av Sørumsand IF den 3. Mai 2016

Da er tid for en ny klubbkveld med salg av klubbklær.

Onsdag 11. mai kl 18.00 - 20.00 i Idrettsparken. Vi tar frem alt vi har av varer på lageret og er klare til å hjelpe deg og barna dine til å supplere med nytt og fint treningstøy. Vi har selvfølgelig bankterminal.

Møt opp i kafeteriaen i SIF Hallen - det er lettvint for deg og fint for SIF. Det gir noen kroner i en slunken klubbkasse og vi får flest mulig av våre medlemmer i like SIF-klær.


Vi sees!
Nytt aktivitetstilbud for ungdom - 5. april kl. 15.00 på klubbbuset

Postet av Sørumsand IF den 1. Apr 2016

Tirsdag 5. april setter SIF i gang et nytt tilbud for ungdom. Dette er første etappe i det som kalles Young Active. Dette er et satsningsområde fra Norges Idrettsforbund, og skal være et tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år. Til høsten starter SIF opp for fullt og aktivitetene skal ledes av 5 lokale ungdommer som nå læres opp i å veilede andre ungdommer i idrettsaktiviteter.

Disse ungdommene er:

Kaja Bredesen, Tina Thoresen Granaas, Simen Aam Gulbrandsen, Markus Andrés Aavik og Marius Granaas

YouAct er et aktivitetskonsept for ungdom som ønsker å drive med organisert idrett på mosjonsnivå. Det sosiale er en viktig del av tilbudet og ungdom er selv ledere. YouAct skal få flere ungdommer til å engasjere seg som ledere og trenere. You Act er et ungdomsløft for norsk idrett.

Målet for SIF er å få flere ungdommer her på Sørumsand til å drive med fysisk aktivitet. Aktivitetene skal være sosiale, morsomme og varierte. De vil passe for alle ungdommer uavhengig av ferdighetsnivå eller om de har vært aktive med idrett tidligere. Alle er velkomne uansett treningsbakgrunn.

Gjennom både lagspill og individuell øvelser skal ungdommene oppleve fellesskap og mestring. Det er meningen å benytte de fasiliteter som finnes i Idrettsparken, både ute og inne.

Young Active (YouAct) SIF Klubbhus - Tirsdag 5. april kl 15.00 - 16.30

SIF YouAct 5.april 2016.pdf

Vi trenger SIF-bilder fra gamle dager!

Postet av Sørumsand IF den 1. Apr 2016

I 2017 har SIF eksistert i 100 år og dette må selvfølgelig feires! En jubileumskomitè er allerede godt i gang med planleggingen og det vil bli markeringer og aktivteter for enhver smak. (Har du lyst til å være med i komiteen, er du hjertelig velkommen - ta kontakt med Tonja).

Noe av det viktigste arbeidet for denne gruppen er å dokumentere historien vår i en publikasjon. Her vil vi bla. si litt om stiftelsen, anleggshistorien vår, tidligere gruppers aktivitet, litt om styre og stell samt æresmedlemmer.

I den forbindelse trenger vi å samle inn bilder fra gamle dager. Har du eller noen i din familie gamle bilder som kunne vært interessant å bruke i en slik sammenheng? Vi tar også gjerne imot gamle styreprotokoller hvis noen har noe slikt liggende også.

Gå gjerne gjennom boder, loft og kjeller for å se om du/dere sitter på noen "gamle skatter".

Mandag 18. april kl. 17.00 - 19.00 sitter vi på klubbhuset og venter med en profesjonell scanner. Da har vi mulighet til å samle bildene som kommer inn, scanne de i en god kvalitet og deretter kanskje bruke de til vår jubileumspublikasjon eller på en annen måte. Kanskje følger det med en god historie også?

Det er fint om dere involverer foreldre/besteforeldre i denne innsamlingen, de sitter kanskje på noe som er interessant og kan brukes!
Protokoll fra årsmøtet

Postet av Sørumsand IF den 31. Mar 2016

Tirsdag 15. mars kl 19.00, ble det avholdt årsmøte på klubbhuset. Det var 29 stemmeberettige som hadde møtt frem. Vedlagt ligger protokollen fra møtet som viser hva som ble gjennomgått og hva som ble godkjent. I tillegg viser den hvem som ble valgt til Hovedstyret og de ulike gruppestyrene.

Signert protokoll årsmøtet 2016.pdf
Dokumenter til årsmøtet

Postet av Sørumsand IF den 8. Mar 2016

Som tidligere kunngjort, er det innkalt til årsmøte 15. mars kl 19.00 på klubbhuset.

Vedlagt kan dere finne dokumenter i den forbindelse;

- Årsberetning

- Saksliste

- Eget valgdokument

- Dokument som viser kun endringer av SIF`s lover

- Forslag til ny lov for SIF

- Forslag til klubbhåndbok


Vel møtt!

Saksliste årsmøte SIF 2016.pdf

Årsberetning SIF 2015.vg.pdf

Valg årsmøtet 2016.pdf

Endringer-i-lovnorm-for-idrettslag 2016.pdf

Forslag til ny lov for SIF -15.03.2016.pdf

Klubbhåndbok pr. 08.03.2016 Ver 1.pdf
Har du forslag på nye æresmedlemmer?

Postet av Sørumsand IF den 3. Feb 2016

Det er mange i SIF som har lagt ned utrolig stor innsats for klubben vår gjennom mange år, og som fremdeles bruker en stor del av tiden sin i Idrettsparken. Noen av disse personene har fått sitt velfortjente æresmedlemskap i SIF.

Nå nærmer det seg årsmøte og tid for evt. flere utnevnelser. Har du forslag på èn eller flere kandidater som du synes fortjener å bli utnevnt til æresmedlem? Send en mail til tonja@sif.no innen 20.februar. Forslaget må inneholde en god begrunnelse for hvorfor du mener at vedkommende fortjener utmerkelsen, samt en oversikt over hva kandidaten har gjort for SIF.

Vedlagt kan du lese om statuttene som gjelder for utnevnelse av æresmedlemmer.

Statutter for utnevnelse av æresmedlemmer i Sørumsand IF - 2014.02.06.docx

Innkalling til årsmøte 2016

Postet av Sørumsand IF den 1. Feb 2016


Årsmøte i Sørumsand Idrettsforening er fastsatt til tirsdag 15. mars kl. 19.00 - se vedlegget for selve innkallingen. Vi håper at flest mulig har anledning til å møte.

Innkalling årsmøte 2016.docx

.

Varsjøtrimmen - Partnerskapsavtale med Sørum Kommune

Postet av Sørumsand IF den 19. Jan 2016

SIF har inngått en avtale med Sørum Kommune om å vedlikeholde turstien Varsjøtrimmen. Avtalen har en varighet på 3 år og innebærer følgende forpliktelse for oss:

- Stien skal holdes ryddig ved å hogge greiner og fjerne kratt. Det skal ikke felles trær uten samtykke fra fra grunneier.

- Det skal ryddes søppel på stien èn gang om våre og èn gang om høsten.

- Merkingen av stien skal holdes vedlike. Evt innkjøp av nye skilt bekostes av Sørum Kommune.


Kommunen har inngått avtaler med grunneierne.

SIF har fått utbetalt et lite engangsbeløp for denne jobben.


Det vil være seniorgruppa som kommer til å sørge for at vi gjennomfører vår del av avtalen - tusen takk til gutta for denne jobben også!
OL-Ilden kommer til Jessheim!

Postet av Sørumsand IF den 15. Jan 2016

Youth Olympic Games (YOG) er olympiske leker for ungdom . Ungdoms-OL ble arrangert for første gang sommeren 2010 i Singapore. Vinteren 2012 ble de første vinterolympiske lekene arrangert i Innsbruck, mens Nanjiing var vertskap for de andre sommerlekene i 2014. Denne vinteren arrangereds de andre vinterolympiske lekene på Lillehammer i perioden 12 - 21. februar.

Fredag 5. februar kommer den olympiske ilden til Jessheim og feiringen vil finne sted i flotte Ullensaker Idrettspark. Det blir åpningsshow, prøv ut "morgendagens idrettsaktiviteter" og få med deg fakkelstafetten og tenning av OL-ilden. Kvelden avsluttes med minikonsert og signering med Morgan Sulele.

Arrangementet er åpent for alle, men selve aktivitetene er for ungdom mellom 15-20 år. Bli med på markeringen og skriv olympisk historie.

Vi har blitt oppfordret av Akershus Idrettskrets til å delta på dette arrangementet. SIF inviterer derfor ungdom mellom 15-20 år til å være med til Jessheim denne kvelden. Vi setter opp egen buss og sørger for at alle kommer trygt frem og tilbake. Det vil være voksne med på turen.

Se vedlagte program. Arrangementet er gratis, men du må være medlem av SIF for å kunne delta på den organiserte transporten.

Det er vanskelig å vite om dette er interessant eller ikke og vi tar forbehold om at antall påmeldte ikke blir for få eller for mange.

Send en mail til: tonja@sif.no innen 25. januar med navn, mailadresse, telefonnummer og fødselsår hvis dette er noe du kunne å tenke deg å være med på.

YOG Plakat Jessheim.pdf

Torch Tour Jessheim 5 februar 2016.pdf
Vi tilbyr Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

Postet av Sørumsand IF den 7. Jan 2016

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset gir livreddende opplæring som er nyttig om skade eller sykdom skulle oppstå.

Kurset har disse 3 hovedtemaene:

- Den første livreddende hjelpen

- Alvorlige skader og sykdomstilstander

- Uly

kkestyper og forebyggende tiltak


Dette er et praktisk kurs der man jobber med hverandre og med dukker i tillegg til teorien. VI kommer til å oppfordre til dialog og samarbeid. Deltagerne får mulighet til å ta opp eventuelle spørsmål og problemstillinger de er usikre på eller ønsker mer kunnskap om.


Kurset tar cirka 6 timer og avholdes over to kvelder på Klubbhuset.

Vi kan ha max 20 personer på kurset, så det er førstemann til mølla.

10. februar kl. 18.00 - 21.00

11. februar kl. 18.00 - 21.00

Kurset har to interne kursholdere i Sverre Fjermestad og Thomas Larsson og kurset vil være gratis. Alle deltagere vil få kursbevis.

Selv om det ikke er et krav, anbefaler vi at alle ildsjeler har dette kurset og spesielt de som er trenere og lagledere.Kunnskap fra dette kurset kan redde livet til en man er glad i!


Påmelding til:

tonja@sif.no innen 1. februar