Planleggingsmøte G16 fotball

Arrangør: Møterom Naffen (Styrerommet)