Sameiet Nordgardsveien 2 - 26

Arrangør: Møterom Naffen (Styrerommet)