Vinnere av premier ifm innsamling til ny kiosk

Postet av Sørumsand IF den 27. Jan 2021

Som nevnt i en tidligere artikkel har vi avsluttet innsamlingen av midler via Lokalverdi til den nye kiosken i Idrettsparken. Det ble samlet inn hele 88 450,-!! Vi hadde en hårete målsetning om å nå 100 000,- og vi er neimen ikke langt unna!

21 personer vil komme på en egen "heltetavle", da de ga 1 000,- eller mer. Dette vil bli synliggjort på et eget skilt på kiosken når den blir ferdig. 11 bedrifter ga et beløp på 3 500,- eller mer og vil også få navn+logo på et skilt. Fotballstyret har gitt et eget beløp på kr. 10 000,-. Vi er også utrolig takknemlige for alle små beløp som har blitt gitt og totalt er det 96 givere som har bidratt til at vi nå kan realisere byggingen av en ny kiosk. Hovedstyret vil bidra med ekstra midler slik at vi får gjort dette til et nytt samlingspunkt i Idrettsparken.

Vi lovte å trekke noen fine premier til alle som var med å gi noen kroner og nå har vi foretatt trekningen. De heldige vinnerne er:


Huawei mobiltelefon               Anne Silje Jahr

Globus Charging Station        Gry Haugnes

2 dagspass på SNØ               Inger Aslaksen

4 dagspass på SNØ               Svein Granaas

Marshall Headset                   Hege Wølner

Airpods                                   Hedda Holterhuset

Alle vinnerne har allerede fått sine premier overrakt og på bildet kan dere se den heldige vinneren av hovedpremien.

Vi takker igjen for alle bidrag til den nye kiosken - seniorgutta er godt i gang med både innvendig og utvendig arbeid og vi planlegger at den skal være ferdig til sesongåpningen i fotball.Medlemskontingent 2021

Postet av Sørumsand IF den 26. Jan 2021

Medlemskontingenten i SIF ble fakturert 23. januar til alle medlemmer. Noen har kanskje observert at det som tidligere het "familie kontingent" ikke lenger brukes. NIF sier følgende: "Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning. Medlemskontingenten må være på minst kr. 50,- for hvert enkelt medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger".

Det betyr at SIF var nødt til å endre praksis fra å ha en pris pr. familie, til å ha en pris pr. familiemedlem.

I den forbindelse har vi ved årsskiftet tatt i bruk den nyeste versjonen av Klubbadmin (medlemsregisteret vårt) og da har også muligheten til å fakturere familiemedlemsskap som tidligere, blitt borte. 

På årsmøtet i mai 2020, vedtok vi at det heretter skal faktureres for 1 hovedmedlem og deretter for ytterligere familiemedlemmer. Kontingenten ble fastsatt til kr. 490,- for hovedmedlem og 140,- for de andre familiemedlemmene. Dette gjelder kun for de som er registrert i samme familie.

Kontingent for enkeltmedlemmer er som tidligere og for 2021 ble det fastsatt til kr. 490,- for voksne (fom. 18 år) og kr. 390,- for barn (tom. 17 år).

Vi er avhengige av at alle medlemmer betaler medlemskontingenten sin, slik at vi fortsatt kan utvikle tilbudet vårt til klubbens medlemmer og oppfordrer alle til å betale denne innen tidsfristen.

Vi oppfordrer også alle til å sjekke sine egne opplysninger i Min Idrett og da spesielt sjekke at man ligger inne med riktig mailadresse. Det er denne vi bruker ved fakturering og vi er avhengig av at den til enhver tid er riktig. Har du forslag på nye æresmedlemmer?

Postet av Sørumsand IF den 20. Jan 2021

På årsmøtet i mars er neste utnevnelse av evt nye æresmedlemmer. Har du noen kandidater som du synes fortjener denne utmerkelsen? Da vil vi gjerne høre fra deg innen 8. februar. Send ditt forslag på mail til leder av æresmedlem komitéen Vidar Granaas - vg@wj.no. 

Statuttene for utnevnelse kan du lese om her:

Statutter for utnevnelse av æresmedlemmer i Sørumsand IF - 2014.02.06.docx


Det er viktig at du begrunner forslaget veldig godt, slik at det får en forsvarlig behandling i æresmedlemskomiteen og Hovedstyret. Forslag som ikke inneholder tilstrekkelig begrunnelse vil ikke bli vurdert eller returnert for ytterligere informasjon.
Endringer i Corona-restriksjoner pr. 16. mars 2021

Postet av Sørumsand IF den 6. Jan 2021

Corona-regler pr. 16. mars

Regjeringen vedtok i går strenge restriksjoner i Viken fylke som også omfatter Lillestrøm kommune. Disse tiltakene gjelder fra i dag tirsdag 16. mars 2021.

 For Lillestrøm kommune medfører dette noen justeringene i den lokale forskriften:

 Steder som må stenge:

 • Svømmehaller – uten unntak
 • Idrettshaller og alle steder det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter – uten unntak
 • Treningssentre – uten unntak

 Arrangementsforbud:

Alle arrangementer både ute og inne er forbudt

Det er ikke tillatt med arrangementer for profesjonelle utøvere.

 Idrett og fritid:

All organisert idretts- og fritidsaktivitet er forbudt – kun unntak for utendørsaktivitet for de under 20 i grupper på maks 10 der alle kommer fra samme kommune. Dette er allerede innført i Lillestrøm kommune, men krav om avstand øker fra 1 meter til 2 meter.

 • Det er ikke lenger unntak for innendørs én til én-aktiviteter for de under 20
 • Ikke lenger unntak for profesjonelle aktører eller toppidrettsutøvere

 

Mer informasjon:

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/saker-om-koronaviruset/covid-19/strengere-forskrift-i-viken-fylke/

Corona-regler pr. 11. mars

Formannskapet i Lillestrøm kommune har (onsdag 10. mars 2021) vedtatt en strengere forskrift om forebygging av koronasmitte. Det innebærer at:

 • Alle fritidsaktiviteter innendørs stenges (uansett alder)
 • Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for voksne forbys.
 • Utendørs organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer og dersom avstand på 1 meter kan opprettholdes.
 • Det anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort. 
 • Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter

Tiltakene er gjeldende fra torsdag 11. mars og frem til påsken. Det gjøres en ny vurdering av forskriften inn mot påsken.

NB: Det vil være kontroller fra kommunens side på idrettsanlegg og brudd på forskriftene vil medføre anmeldelse. Det er derfor svært viktig å overholde disse forskriftene slik at vi tar vårt ansvar for å få kontroll på smittesituasjonen. Dette er ikke tiden for å utfordre regler og forskrifter.

For mer informasjon, se vår innbyggerportal.

Corona-regler pr. 3. mars

Det anbefales at idretts- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 16-19 år kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer, og slik at avstand på minimum 1 meter kan overholdes til enhver tid. 

Organisert fritidsaktivitet utendørs for voksne over 20 år frarådes. Innendørs organisert fritidsaktivitet for voksne forblir stengt.

Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter.

Selv om det står "frarådes" velger SIF å følge disse anbefalingene og dermed stenge for aktiviteter for voksne over 20 år.

 

Les hele forskriften på vår innbyggerportal.

Corona-regler pr. 22. februar

Formannskapet i Lillestrøm kommune har  22. februar vedtatt ny lokal forskrift. I den nye forskriften åpnes det ikke for stevner, kamper, turneringer eller arrangementer innenfor barne- og ungdomsaktiviteter.

Lillestrøm kommune har dermed strengere smittevernsrestriksjoner enn hva landet for øvrig har, og strengere enn hva som ble kunngjort på pressekonferansen med Regjeringen 19. februar.

Les den lokale forskriften på vår innbyggerportal.

Neste vurdering av lokal forskrift er i utgangspunktet planlagt 10. mars.

Corona-regler pr. 3. februar

Lillestrøm kommune vedtok i formannskap 25. januar å avvikle lokal forskrift for smittevern. Det betyr at vi nå følger nasjonale retningslinjer. Lillestrøm kommune er en av randkommunene rundt Nordre Follo som har strengere tiltak enn landet for øvrig, og kommunen er kategorisert i «Ring 2».

 Regjeringen har bestemt at nåværende tiltak skal forlenges frem til og med 2. februar. Fra 3. februar til 10. februar lettes det på en rekke tiltak.

Se pressemelding og liste over tiltak i ring 2 på Regjeringen.no.

 Fra onsdag 3. februar er dette de mest relevante tiltakene for frivilligheten:

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

 

Corona-regler pr. 24. januar

Utendørs organisert aktivitet for voksne (over 20 år) stenges. Innendørs for voksne er fortsatt stengt som tidligere.

Trenere eller ledere som bor i Nordre Follo skal som hovedregel holde seg hjemme og ikke møte til aktivitet. 

Det skal ikke gjennomføres unødvendige reiser fra hjemmet.

Barn og unge opp til 20 år kan fortsette sin aktivitet, både innendørs og utendørs. Det samme gjelder toppidrett.

Regjeringens tiltak varer frem til og med 31. januar 2021.

Se oversikt av alle tiltakene på Regjeringen.no.
Neste vurdering av lokal forskrift for smittevernstiltak i Lillestrøm skal opp til behandling i formannskap 5. februar.

Endring i coronaforskiften i Lillestrøm Kommune 20. januar 2021: 

Barn og unge kan nå trene som normalt både innendørs og utendørs, men man kan ikke delta på kamper, cuper ol. Voksne (/over 20 år) kan fremdeles ikke trene innendørs, men trening utendørs kan gjennomføres sålenge man kan holde 1 meters avstand.


Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes fom 6. januar 2021.

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune i dag at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. Utendørs aktivitet kan kun gjennomføres med god avstand.

 Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.